ABD ve Avrupa’dan Türkiye’ye yatırım sinyali! Merkez Bankası’nı bekliyorlar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başka­nı Nail Olpak, küresel ticaretteki gelişmeler ve Türk iş dünyası açısından 2023 yı­lı değerlendirmesi ve 2024 yı­lı yol haritasını düzenlediği ba­sın toplantısıyla açıkladı.

Yurt dışında düzenlenen iş konse­yi toplantılarında, yabancı işa­damlarıyla yaptıkları görüşme­lere değinen Olpak, özellikle sonbaharda BM nezdinde dü­zenledikleri toplantılara, 220 Amerikalı yatırımcının katıl­dığına işaret ederek, “Bu Türki­ye’ye ilginin arttığını gösteren bir gösterge” dedi.

Görüşmeler­de yatırım sinyalleri alıp alma­dıkları yönündeki bir soru üze­rine Olpak, “BAE ile imzaladı­ğımız ve çeşitli yatırımları da içeren 50 milyar dolarlık anlaş­ma önemliydi, o ateşleyici oldu. Yatırım sinyalleri alıyoruz, özel­likle Avrupa ve Amerika’dan. İlk konuşulan sektör enerji, ikinci­si dijitalleşme, sonrasında gıda, tarım ve sağlık sektörleri geli­yor. Gayrimenkulde de tabi kla­sik bir trend var, ancak onu çok konuşmadık” dedi.

HEDEFLERİ VE MART SEÇİM SONUÇLARINI BEKLİYOR

Yabancı yatırımcıların Türki­ye’ye bakış açısı ve yatırımlarını hayata geçirmek için izledikle­ri bir gösterge olup olmadığı yö­nündeki bir soruya Nail Olpak, “Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin hedefleri ne kadar gerçekleşiyor, bunu bekliyorlar. Dolayısıyla yılsonunu bir bek­liyorlar. Muhtemelen Mart se­çim sonuçlarını da bekleyecek­ler” açıklamasını yaptı.

Yeşil dö­nüşümün çok önemli olduğuna işaret eden Olpak, “Çünkü yeşil dediğimizde aslında, daha yaşa­nılabilir bir dünyadan bahsedi­yoruz. Gümrük Birliği güncel­lenmeli diye konuşurken, yeni bir tablo var artık, bunu da at­lamamamız gerekir” dedi. Rus­ya’yla ticaret hacminin de arttı­ğını söyleyen Olpak, “Bu yıl 12- 13 milyar dolarlarla kapanır” diye konuştu.

İSRAİL’LE TİCARET İKİ AYDA YÜZDE 40 DÜŞTÜ

İsrail’le ticarete yönelik bir soru üzerine Olpak, “İki ayda yüz­de 30-40 bandında düşüş oldu. İhracat düşüyor, ithalat da düşü­yor. İnsani bir tavır söz konusu. Bu bir zorlamanın sonucu değil” dedi. Gazze’de insan yüreğinin kaldıramadığı bir durumun söz konusu olduğunun söyleyen çi­zen Olpak, ticaretin düşmesinde tüketici tepkisinin etkili olup ol­madığı sorusuna, “Etkisi vardır. Kontratı varsa her şeyi kapata­mayabilir, bunu da böyle gör­meli. Bu geçmiş yıllardakinden farklı bir boykot. Bekleyip göre­ceğiz” dedi.

“ETKİLERİNİ AŞARIZ”

Asgari ücret yönelik bir so­ru üzerine Olpak, “Hayat standardının geldiği yer belli. Belli bir rakam çıkacaktır. İhracata etkilenir mi? Tabi et­kilenir, ancak zorlansak da bu etkileri aşarız” dedi.

Yeni ticaret koridorları ve iş birliği mekaniz­maları hakkında değerlendir­melerde bulunan Olpak, “Yeşil ekonomi ve dijital ekonomi kav­ramlarını artık her platformda konuşurken, bu dönüşümlerin yanında, küresel ticarette yeni iş birliği mekanizmalarını da ya­kından takip ediyoruz. Asya’da Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İş birliği-RCEP, Afrika’da Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaş­ması (AfCFTA) bunlardan ba­zıları. Bir de birbiriyle entegre intermodal ulaştırma alt yapı­sı gündemde. Çin’in ‘’Bir Kuşak Bir Yol’’ Projesi, ABD’nin “Daha İyi Bir dünya İçin Yeniden İnşa Edin” (Build Back Better World) Projesi ve AB’nin ‘’Küresel Ge­çit Projesi’’ (Global Gateway) bu çerçevede. Ve yeni nesil ticaret savaşları, yeni ticaret ve enerji koridorları geliyor hayatımıza. Tüm değişim süreçleri özelinde hazırladığımız rapor ve spesifik çalışma gruplarımız ile Türk iş dünyasının geleceğe ilişkin çak­ralarını açıyoruz. Küresel tica­rette yeni dönemin oyun kuru­cuları arasında yer alarak daha fazla pay almak istiyoruz.” ifadelerini kullandı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x